Siekdami pagerinti jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus. 

Nustatymai Sutikti su visais

Privatumo politika

 

1.         BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.   Lietuvos kalėjimų tarnyba yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti savo lankytojų bei kitų duomenų subjektų teises į jų privačią informaciją. Dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – reglamentas) kad nepriekaištingai atitiktume visus teisės aktų keliamus reikalavimus bei pateisintume savo klientų pasitikėjimą;

1.2.   Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Lietuvos kalėjimų tarnyba, biudžetinė įstaiga, kodas 288697120, adresas: L. Sapiegos g. 1, Vilnius LT-10312, Lietuva, el.aštas info@pagamintakalejime.lt;

1.3.   Naudotojas, turėdamas bet kokių klausimų, susijusių su naudotojo asmens duomenimis, gali kreiptis tiesiogiai į Lietuvos kalėjimų tarnybos duomenų apsaugos pareigūną. El. paštu: duomenu.apsauga@kalejimai.lt;

1.4.   Prašome įdėmiai perskaityti šią privatumo politiką, kad suprastumėte, kokiais tikslais renkame Jūsų duomenis, taip pat, kaip juos naudosime.

 

2.         ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

2.1.   Asmens duomenys yra gaunami svetainės lankytojui apsilankius svetainėje ir/ar juos pateikiant internetinėje svetainėje www.pagamintakalejime.lt;

2.2.   Svetainėje yra naudojami slapukai, kurie saugoja informaciją kliento kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Slapukai naudojami siekiant užtikrinti sklandžią ir pačią patogiausią www.pagamintakalejime.lt puslapio peržiūrą.

 

3.          ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI

3.1.   Svetainės lankytojas apsilankydamas internetinėje svetainėje www.pagamintakalejime.lt ir pateikdamas asmens duomenis sutinka (naudotojo sutikimo pagrindu), kad Lietuvos kalėjimų tarnyba surinktus asmens duomenis naudotų tik tikslais, nurodytais šioje privatumo politikoje;

3.2.   Lietuvos kalėjimų tarnybos internetinėje svetainėje www.pagamintakalejime.lt renka tokius asmens duomenis kaip mokėtojo vardas, pavardė, elektroninis pašto adresas, miestas, adresas bei telefono numeris.

 

4.         NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

4.1.   Duomenys apie pirkėjo telefoninį numerį yra renkami, kad galėtume naudoti Jūsų nurodytą telefono numerį siekiant susisiekti su Jumis ir padėti užbaigti pradėtą apmokėjimo procesą bei suteikti konsultaciją dėl iškilusių klausimų. Tokiu būdu siekiame teisėtų mūsų interesų teikti kokybiškas, Jūsų lūkesčius atitinkančias paslaugas, užtikrinant Jums galimybę įsigyti Jums reikalingas prekes. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi elektroniniu paštu info@pagamintakalejime.lt arba pokalbio su mūsų darbuotoju metu;

4.2.   Duomenys susiję su pirkėjo adresu yra renkami, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Mes neturėsime galimybės išsiųsti Jums ar sudaryti galimybę atsiimti užsakytas prekes, jei Jūs nenurodysite savo vardo, pavardės, adreso ir kontaktinių duomenų.

 

5.         SLAPUKAI

El. parduotuvėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.

Žemiau pateikiamas slapukų sąrašas.

 

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Aprašymas

Galiojimo laikas

__gads

Reklama

Unikalaus vartotojo identifikacija, skirta atpažinti unikalų vartotoją.

1 metai

__gpi

Reklama

Šis slapukas skirtas atpažinti vartotojo veiksmus skirtingose svetainėse, jog jam būtų rodoma tikslinga reklama.

1 metai

__utma

Statistika

Naudojamas naudotojams ir sesijoms atskirti.

2 metai

__utmz

 

Saugo srauto šaltinį arba kampaniją, kuri paaiškina, kaip naudotojas pasiekė svetainę.

6 mėn.

__ga

 

Naudojamas naudotojams atskirti.

2 metai

__fbp

 

Naudojamas Facebook reklamai, vartotojams sekti per atskiras svetaines.

3 mėn.

phpsessid

 

Vartotojo sesijai sekti.

Iki apsilankimo svetainėje pabaigos.

ssupp.vid

 

Vartotojo unikaliam kodui saugoti.

6 mėn.

ssupp.visits

 

Vartotojo vizitų skaičiui svetainėje saugoti.

6 mėn.

 

6.         ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

6.1.   Lietuvos kalėjimų tarnyba šioje internetinėje svetainėje surinktus asmens duomenis saugo informacinėse sistemose el. formatu. Lietuvos kalėjimų tarnyba patikina, kad asmens duomenys yra tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai (Jūs) ir/ar numato teisės aktai. Įprastai Lietuvos kalėjimų tarnyba tokius surinktus asmens duomenis saugo 3 metus. Praėjus duomenų saugojimo laikotarpiui asmens duomenys yra negrįžtamai sunaikinami;

6.2.   Naudotojas turi teisę prašyti, kad sukaupti asmens duomenys būtų panaikinti informuojant apie tai el. paštu info@pagamintakalejime.lt.

7.         DUOMENŲ SUBJEKTO ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

7.1.   Lietuvos kalėjimų tarnyba įsipareigoja visokeriopai laikytis konfidencialumo pareigos klientų asmens duomenų atžvilgiu;

7.2.   Lietuvos kalėjimų tarnyba užtikrina, kad asmens duomenys bus griežtai saugojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų bei ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis. Asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei perduodami tretiesiems asmenims.

 

8.         DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

8.1.   Duomenų subjektas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba tinkamai identifikavęsis elektroninėmis priemonėmis, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus;

8.2.   Duomenų valdytojas, gavęs tokį paklausimą, privalo atsakyti, ar su tuo žmogumi susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos;

8.3.   Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu;

8.4.   Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui 1 kartą per kalendorinius metus;

8.5.   Duomenų subjektas turi teisę prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir/arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas tokius asmens duomenis patikrinti, jeigu reikia, ištaisyti;

8.6.   Duomenų subjektas turi teisę prašyti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir, jeigu reikia, sunaikinti duomenis;

8.7.   Duomenų subjekto prašymu sustabdžius asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti;

8.8.   Lietuvos kalėjimų tarnyba atkreipia dėmesį, jog el. parduotuvės naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybės narės, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje buvo padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

 

9.         BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1.   Lietuvos kalėjimų tarnybos turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią privatumo politiką papildomai, asmeniškai neinformuodama svetainės naudotojų;

9.2.   Lietuvos kalėjimų tarnyba privatumo politikos nuostatas, informaciją apie pasikeitimus talpina www.pagamintakalejime.lt svetainėje;

 

9.3.   Visi privatumo politikos papildymai ir/ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, tai reiškia, kad įsigalioja nuo tos dienos, kai yra patalpinami www.pagamintakalejime.lt svetainėje.